பிரதேச செயலாளர்

AU9A6581  பெயர் திருமதி.சுபாஜினி மதியழகன்
தகைமைகள்
 • கலைமானி(சிறப்பு)
 • முதுகலைமானி - பொது நிர்வாகம்
பணி வரலாறு
 • பிரதேச செயலாளர்,கோப்பாய்(2016.08.01 - தற்போது)
 • உதவி பிரதேச செயலாளர்,பிரதேச செயலகம்,நல்லூர்(2012.07.23 - 2016.07.31)
 • உதவி பிரதேச செயலாளர்,பிரதேச செயலகம்,கரவெட்டி(2011.10.31 - 2012.07.22)
 • உதவி அரசாங்க அதிபர் ஒட்டிசுட்டான்(2004.09.01 - 2011.10.30)
 • Cadet,SLIDA
தொடர்புகளுக்கு
 • தொலைபேசி இலக்கங்கள்:-   077 9898997, 021 2230013
 • மின்னஞசல்:-    இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

உதவி பிரதேச செயலாளர்

AU9A6750 பெயர் திருமதி.ராதிகா சன்சீவன்
தகைமைகள்
 • கலைமானி(பொருளியல்)
 • டிப்ளோமா - பொது நிர்வாகம்
பணி வரலாறு
 • உதவி பிரதேச செயலாளர், பிரதேச செயலகம்,கோப்பாய் (2018.03.09 -தற்போது )
 • உதவி செயலாளர்,சுற்றுலாத் துறை அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவமத அலுவல்கள் அமைச்சு(2018.02.23 - 2018.03.08)
தொடர்புகளுக்கு
 • தொலைபேசி இலக்கங்கள்:-076 6662126, 021 2230014
 • மின்னஞசல்:-

உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

AU9A6786 பெயர் திரு.இராசதுரை திலீபன்
தகைமைகள்
 • பொது நிர்வாக முதுமானி(PIM-Sjp)
 • வணிகமானி(jfn)
 • இலங்கை திட்டமிடல் சேவை III
பணி வரலாறு
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர் பிரதேச செயலகம், கோப்பாய்(2018.06.11 - தற்போது)
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர் பிரதேச செயலகம், புதுக்குடியிருப்பு(2011.08.24 - 2018.06.10)
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர் பிரதேச செயலகம், முல்லைத்தீவு(2011.02.01 - 2011.08.23)
 • ஆசிரியர்,மன்/புனித சவேரியார் ஆண்கள்,பாடசாலை,மன்னார்(2007.10.23 - 2011.01.31)
 • ஆசிரியர், மன்/எருக்கலம்பிட்டி முஸ்லிம் ம.ம.வி(2007.06.15 - 2007.10.22)
 • திட்டமிடல் உதவியாளர்,மன்/எருக்கலம்பிட்டி முஸ்லிம் ம.ம.வி(2005.01.10 - 2007.06.14)
தொடர்புகளுக்கு
 • தொலைபேசி இலக்கங்கள்:-077 6256273, 021 2230029
 • மின்னஞசல்:-இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

கணக்காளர்

 Acct web பெயர் திருமதி.தர்மாம்பிகை அனந்தகிருஷ்ணன்
தகைமைகள்
 • முகாமைத்துவமானி விசேடம்(நிதி)
 • முதுமானி(MA(RP))
பணி வரலாறு
 • பிரதேச செயலகம், கோப்பாய்(2018.03.12 - தற்போது)
 • விவசாய அமைச்சு, வடமாகாணம்(2017.08.23 - 2018.03.11)
 • மீன்பிடி அமைச்சு, வடமாகாணம்(2013.11.14 - 2017.08.22)
 • உட்கட்டமைப்பு அமைச்சு, வடமாகாணம்(2013.10.14 - 2013.11.13)
 • மாநகர சபை யாழ்ப்பாணம்(2013.01.01 - 2013.10.13)
 • வலயக்கல்வி அலுவலகம் வலிகாமம்(2007.11.05 - 2012.12.31)
 • வலயக்கல்வி அலுவலகம் தீவகம்(2005.10.03 - 2007.11.04)
 • SLIDA(2005.02.15 - 2005.10.02)
தொடர்புகளுக்கு
 • தொலைபேசி இலக்கங்கள்:-077 3184185, 021 2230012
 • மின்னஞசல்:இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

   ao பெயர்  திரு.துரைராஜ் அருள்ராஜ்
தகைமைகள்
 • கா.பொ.த(உ/த)
 • பொது முகமைத்துவ உதவியாளர் சேவை - அதிவிசேடம்

பணி வரலாறு
 • நிர்வாக உத்தியோகத்தர்,பிரதேச செயலகம்,கோப்பாய்(2011.11.27 - தற்போது)
 • நிர்வாக உத்தியோகத்தர்,பிரதேச செயலகம்,வேலணை(2017.02.24 - 2011.11.26)
 • பொது முகாமைத்துவம் உதவியாளர்,மாவட்ட செயலகம்,யாழ்ப்பாணம்(1996.06.03 - 2017.02.23)
தொடர்புகளுக்கு
 • தொலைபேசி இலக்கங்கள்:-077 9590665, 021 2230015
 • மின்னஞசல்:-இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

நிர்வாக கிராம அலுவலா்

   AU9A6625 பெயர் திரு.குணபாலசிங்கம் சாந்தமோகன்
தகைமைகள்
 • G.C.E(O/L)
 • N.C.T(Electrical & Electronic)
 • Translating from Tamil to English Course(NILET)
 • Certificate in Human Rights (IHR)
 • Professional Training in Counselling Psychology(AHC)
 • General English for Public Servants II (STEPS)
 • English Proficiency for Public Officers
பணி வரலாறு
 • நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (கிராம சேவகர்) (2006.01.07 - தற்போது)
 • கிராம சேவகர் (1989.01.02 - 2006.01.07)
 • Cultivation Officer (1985.04.01 - 1989.01.01)
தொடர்புகளுக்கு
 • தொலைபேசி இலக்கங்கள்:-077 3786295 
 • மின்னஞசல்:-இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

News & Events

12
டிச2019
நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

கோப்பாய் தெற்கு கிராம அலுவலர் J/260 பிரிவில் அமைந்துள்ள...

12
டிச2019
Hardware Training-2019

Hardware Training-2019

அலுவலக உத்தியோகத்தர்களுக்கான கணனி வன்பொருள் தொடர்பான பயிற்சி வகுப்புகள் ...

12
டிச2019
இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

''எதிர்காலத்தை நோக்கிய பயணம்'' எனும் தொனிப்பொருளில் இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல்...

18
நவ2019
First aid-2019

First aid-2019

மாவட்ட செயலகத்கின் அனர்த்த முகாமைத்துவ அலகினால் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டு...

08
நவ2019
சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

இன்று தையல் இயந்திரம் திருத்தல் பயிற்சி நெறியில் பங்கு...

08
நவ2019
விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019 இன்று (2019.11.05)...

01
நவ2019
அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019 பிரதேச...

01
நவ2019
தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

அச்சுவேலி மேற்கு கிராம அபிவிருத்தி மண்டபத்தில் ஆவரங்கால் சமுர்த்தி...

01
நவ2019
உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

யா/அத்தியார் இந்துக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு "உலக விஞ்ஞான தினத்தை" முன்னிட்டு...

01
நவ2019
சிறுவா் தினம் - 2019

சிறுவா் தினம் - 2019

கோப்பாய் பிரதேச செயலக சிறுவர் சபா நடாத்தும் சர்வதேச...

14
அக்2019
Mobile Phone Repairing Training(Basic)

Mobile Phone Repairing Training(Basic)

  Mobile Phone Repairing Training(Basic ) contucted...

14
அக்2019
PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

  விதாதா வள நிலையத்தினால் கோப்பாய் பிரதேச செயலகத்தில்...

14
அக்2019
நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

எமது பிரதேச செயலக நவராத்திாி பூஜையும் வாணிவிழா நிகழ்வின் கலைநிகழ்வுகளின்...

11
அக்2019
பண்பாட்டுப்பெருவிழா-2019

பண்பாட்டுப்பெருவிழா-2019

  வடக்குமாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம் மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்...

11
அக்2019
முதியோா் தின நிகழ்வுகள் - 2019

முதியோா் தின நிகழ்வுகள் - 2019

இன்று (2019.10.01) முதியோா் தின நிகழ்வுகள் எமது பிரதேச...

11
அக்2019
மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை அலுவலா்களின் களவிஜயம்

மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை அலுவலா்களின் களவிஜயம்

இன்று (2019.09.19) எமது பிரதேச செயலகத்திற்கு மத்திய சுற்றாடல்...

11
அக்2019
பொக்கணை கிராமம்

பொக்கணை கிராமம்

”செமட்ட செவண” தேசிய வீடமைப்பு வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் யாழ்...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

12
டிச2019
நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

கோப்பாய் தெற்கு கிராம அலுவலர் J/260 பிரிவில் அமைந்துள்ள...

12
டிச2019
Hardware Training-2019

Hardware Training-2019

அலுவலக உத்தியோகத்தர்களுக்கான கணனி வன்பொருள் தொடர்பான பயிற்சி வகுப்புகள் ...

12
டிச2019
இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

''எதிர்காலத்தை நோக்கிய பயணம்'' எனும் தொனிப்பொருளில் இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல்...

18
நவ2019
First aid-2019

First aid-2019

மாவட்ட செயலகத்கின் அனர்த்த முகாமைத்துவ அலகினால் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டு...

08
நவ2019
சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

இன்று தையல் இயந்திரம் திருத்தல் பயிற்சி நெறியில் பங்கு...

08
நவ2019
விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019 இன்று (2019.11.05)...

01
நவ2019
அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019 பிரதேச...

01
நவ2019
தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

அச்சுவேலி மேற்கு கிராம அபிவிருத்தி மண்டபத்தில் ஆவரங்கால் சமுர்த்தி...

01
நவ2019
உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

யா/அத்தியார் இந்துக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு "உலக விஞ்ஞான தினத்தை" முன்னிட்டு...

01
நவ2019
சிறுவா் தினம் - 2019

சிறுவா் தினம் - 2019

கோப்பாய் பிரதேச செயலக சிறுவர் சபா நடாத்தும் சர்வதேச...

14
அக்2019
Mobile Phone Repairing Training(Basic)

Mobile Phone Repairing Training(Basic)

  Mobile Phone Repairing Training(Basic ) contucted...

14
அக்2019
PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

  விதாதா வள நிலையத்தினால் கோப்பாய் பிரதேச செயலகத்தில்...

14
அக்2019
நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

எமது பிரதேச செயலக நவராத்திாி பூஜையும் வாணிவிழா நிகழ்வின் கலைநிகழ்வுகளின்...

11
அக்2019
பண்பாட்டுப்பெருவிழா-2019

பண்பாட்டுப்பெருவிழா-2019

  வடக்குமாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம் மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்...

11
அக்2019
முதியோா் தின நிகழ்வுகள் - 2019

முதியோா் தின நிகழ்வுகள் - 2019

இன்று (2019.10.01) முதியோா் தின நிகழ்வுகள் எமது பிரதேச...

Scroll To Top