பிரதேச செயலாளர்

AU9A6581  பெயர் திருமதி.சுபாஜினி மதியழகன்
தகைமைகள்
 • கலைமானி(சிறப்பு)
 • முதுகலைமானி - பொது நிர்வாகம்
பணி வரலாறு
 • பிரதேச செயலாளர்,கோப்பாய்(2016.08.01 - தற்போது)
 • உதவி பிரதேச செயலாளர்,பிரதேச செயலகம்,நல்லூர்(2012.07.23 - 2016.07.31)
 • உதவி பிரதேச செயலாளர்,பிரதேச செயலகம்,கரவெட்டி(2011.10.31 - 2012.07.22)
 • உதவி அரசாங்க அதிபர் ஒட்டிசுட்டான்(2004.09.01 - 2011.10.30)
 • Cadet,SLIDA
தொடர்புகளுக்கு
 • தொலைபேசி இலக்கங்கள்:-   077 9898997, 021 2230013
 • மின்னஞசல்:-    இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

உதவி பிரதேச செயலாளர்

AU9A6750 பெயர் திருமதி.ராதிகா சன்சீவன்
தகைமைகள்
 • கலைமானி(பொருளியல்)
 • டிப்ளோமா - பொது நிர்வாகம்
பணி வரலாறு
 • உதவி பிரதேச செயலாளர், பிரதேச செயலகம்,கோப்பாய் (2018.03.09 -தற்போது )
 • உதவி செயலாளர்,சுற்றுலாத் துறை அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவமத அலுவல்கள் அமைச்சு(2018.02.23 - 2018.03.08)
தொடர்புகளுக்கு
 • தொலைபேசி இலக்கங்கள்:-076 6662126, 021 2230014
 • மின்னஞசல்:-

உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

AU9A6786 பெயர் திரு.இராசதுரை திலீபன்
தகைமைகள்
 • பொது நிர்வாக முதுமானி(PIM-Sjp)
 • வணிகமானி(jfn)
 • இலங்கை திட்டமிடல் சேவை III
பணி வரலாறு
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர் பிரதேச செயலகம், கோப்பாய்(2018.06.11 - தற்போது)
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர் பிரதேச செயலகம், புதுக்குடியிருப்பு(2011.08.24 - 2018.06.10)
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர் பிரதேச செயலகம், முல்லைத்தீவு(2011.02.01 - 2011.08.23)
 • ஆசிரியர்,மன்/புனித சவேரியார் ஆண்கள்,பாடசாலை,மன்னார்(2007.10.23 - 2011.01.31)
 • ஆசிரியர், மன்/எருக்கலம்பிட்டி முஸ்லிம் ம.ம.வி(2007.06.15 - 2007.10.22)
 • திட்டமிடல் உதவியாளர்,மன்/எருக்கலம்பிட்டி முஸ்லிம் ம.ம.வி(2005.01.10 - 2007.06.14)
தொடர்புகளுக்கு
 • தொலைபேசி இலக்கங்கள்:-077 6256273, 021 2230029
 • மின்னஞசல்:-இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

கணக்காளர்

 Acct web பெயர் திருமதி.தர்மாம்பிகை அனந்தகிருஷ்ணன்
தகைமைகள்
 • முகாமைத்துவமானி விசேடம்(நிதி)
 • முதுமானி(MA(RP))
பணி வரலாறு
 • பிரதேச செயலகம், கோப்பாய்(2018.03.12 - தற்போது)
 • விவசாய அமைச்சு, வடமாகாணம்(2017.08.23 - 2018.03.11)
 • மீன்பிடி அமைச்சு, வடமாகாணம்(2013.11.14 - 2017.08.22)
 • உட்கட்டமைப்பு அமைச்சு, வடமாகாணம்(2013.10.14 - 2013.11.13)
 • மாநகர சபை யாழ்ப்பாணம்(2013.01.01 - 2013.10.13)
 • வலயக்கல்வி அலுவலகம் வலிகாமம்(2007.11.05 - 2012.12.31)
 • வலயக்கல்வி அலுவலகம் தீவகம்(2005.10.03 - 2007.11.04)
 • SLIDA(2005.02.15 - 2005.10.02)
தொடர்புகளுக்கு
 • தொலைபேசி இலக்கங்கள்:-077 3184185, 021 2230012
 • மின்னஞசல்:இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

   ao பெயர்  திரு.துரைராஜ் அருள்ராஜ்
தகைமைகள்
 • கா.பொ.த(உ/த)
 • பொது முகமைத்துவ உதவியாளர் சேவை - அதிவிசேடம்

பணி வரலாறு
 • நிர்வாக உத்தியோகத்தர்,பிரதேச செயலகம்,கோப்பாய்(2011.11.27 - தற்போது)
 • நிர்வாக உத்தியோகத்தர்,பிரதேச செயலகம்,வேலணை(2017.02.24 - 2011.11.26)
 • பொது முகாமைத்துவம் உதவியாளர்,மாவட்ட செயலகம்,யாழ்ப்பாணம்(1996.06.03 - 2017.02.23)
தொடர்புகளுக்கு
 • தொலைபேசி இலக்கங்கள்:-077 9590665, 021 2230015
 • மின்னஞசல்:-இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

நிர்வாக கிராம அலுவலா்

   AU9A6625 பெயர் திரு.குணபாலசிங்கம் சாந்தமோகன்
தகைமைகள்
 • G.C.E(O/L)
 • N.C.T(Electrical & Electronic)
 • Translating from Tamil to English Course(NILET)
 • Certificate in Human Rights (IHR)
 • Professional Training in Counselling Psychology(AHC)
 • General English for Public Servants II (STEPS)
 • English Proficiency for Public Officers
பணி வரலாறு
 • நிர்வாக உத்தியோகத்தர் (கிராம சேவகர்) (2006.01.07 - தற்போது)
 • கிராம சேவகர் (1989.01.02 - 2006.01.07)
 • Cultivation Officer (1985.04.01 - 1989.01.01)
தொடர்புகளுக்கு
 • தொலைபேசி இலக்கங்கள்:-077 3786295 
 • மின்னஞசல்:-இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

News & Events

01
ஜன2020
2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு தேசியக் கொடியேற்றல்...

30
டிச2019
சூாிய கிரகணம்-2019

சூாிய கிரகணம்-2019

2019.12.26 வியாழக்கிழமை சூாிய கிரகணம் பாா்ப்பதற்கான மாணவா்களை தொிவு...

13
டிச2019
கைப்பணி பொருட்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டம்-2019

கைப்பணி பொருட்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டம்-2019

"முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்போம்"முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்போம் எனும் தொனிப்பொருளில் அச்சுவேலி தெற்கு...

12
டிச2019
நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

கோப்பாய் தெற்கு கிராம அலுவலர் J/260 பிரிவில் அமைந்துள்ள...

12
டிச2019
Hardware Training-2019

Hardware Training-2019

அலுவலக உத்தியோகத்தர்களுக்கான கணனி வன்பொருள் தொடர்பான பயிற்சி வகுப்புகள் ...

12
டிச2019
இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

''எதிர்காலத்தை நோக்கிய பயணம்'' எனும் தொனிப்பொருளில் இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல்...

18
நவ2019
First aid-2019

First aid-2019

மாவட்ட செயலகத்கின் அனர்த்த முகாமைத்துவ அலகினால் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டு...

08
நவ2019
சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

இன்று தையல் இயந்திரம் திருத்தல் பயிற்சி நெறியில் பங்கு...

08
நவ2019
விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019 இன்று (2019.11.05)...

01
நவ2019
அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019 பிரதேச...

01
நவ2019
தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

அச்சுவேலி மேற்கு கிராம அபிவிருத்தி மண்டபத்தில் ஆவரங்கால் சமுர்த்தி...

01
நவ2019
உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

யா/அத்தியார் இந்துக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு "உலக விஞ்ஞான தினத்தை" முன்னிட்டு...

01
நவ2019
சிறுவா் தினம் - 2019

சிறுவா் தினம் - 2019

கோப்பாய் பிரதேச செயலக சிறுவர் சபா நடாத்தும் சர்வதேச...

14
அக்2019
Mobile Phone Repairing Training(Basic)

Mobile Phone Repairing Training(Basic)

  Mobile Phone Repairing Training(Basic ) contucted...

14
அக்2019
PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

  விதாதா வள நிலையத்தினால் கோப்பாய் பிரதேச செயலகத்தில்...

14
அக்2019
நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

எமது பிரதேச செயலக நவராத்திாி பூஜையும் வாணிவிழா நிகழ்வின் கலைநிகழ்வுகளின்...

11
அக்2019
பண்பாட்டுப்பெருவிழா-2019

பண்பாட்டுப்பெருவிழா-2019

  வடக்குமாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம் மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

01
ஜன2020
2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு தேசியக் கொடியேற்றல்...

30
டிச2019
சூாிய கிரகணம்-2019

சூாிய கிரகணம்-2019

2019.12.26 வியாழக்கிழமை சூாிய கிரகணம் பாா்ப்பதற்கான மாணவா்களை தொிவு...

13
டிச2019
கைப்பணி பொருட்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டம்-2019

கைப்பணி பொருட்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டம்-2019

"முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்போம்"முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்போம் எனும் தொனிப்பொருளில் அச்சுவேலி தெற்கு...

12
டிச2019
நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

கோப்பாய் தெற்கு கிராம அலுவலர் J/260 பிரிவில் அமைந்துள்ள...

12
டிச2019
Hardware Training-2019

Hardware Training-2019

அலுவலக உத்தியோகத்தர்களுக்கான கணனி வன்பொருள் தொடர்பான பயிற்சி வகுப்புகள் ...

12
டிச2019
இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

''எதிர்காலத்தை நோக்கிய பயணம்'' எனும் தொனிப்பொருளில் இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல்...

18
நவ2019
First aid-2019

First aid-2019

மாவட்ட செயலகத்கின் அனர்த்த முகாமைத்துவ அலகினால் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டு...

08
நவ2019
சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

இன்று தையல் இயந்திரம் திருத்தல் பயிற்சி நெறியில் பங்கு...

08
நவ2019
விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019 இன்று (2019.11.05)...

01
நவ2019
அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019 பிரதேச...

01
நவ2019
தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

அச்சுவேலி மேற்கு கிராம அபிவிருத்தி மண்டபத்தில் ஆவரங்கால் சமுர்த்தி...

01
நவ2019
உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

யா/அத்தியார் இந்துக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு "உலக விஞ்ஞான தினத்தை" முன்னிட்டு...

01
நவ2019
சிறுவா் தினம் - 2019

சிறுவா் தினம் - 2019

கோப்பாய் பிரதேச செயலக சிறுவர் சபா நடாத்தும் சர்வதேச...

14
அக்2019
Mobile Phone Repairing Training(Basic)

Mobile Phone Repairing Training(Basic)

  Mobile Phone Repairing Training(Basic ) contucted...

14
அக்2019
PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

  விதாதா வள நிலையத்தினால் கோப்பாய் பிரதேச செயலகத்தில்...

14
அக்2019
நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

எமது பிரதேச செயலக நவராத்திாி பூஜையும் வாணிவிழா நிகழ்வின் கலைநிகழ்வுகளின்...

Scroll To Top