தொலைபேசி இலக்கம்
இல பாடசாலையின் பெயர் அதிபாின் பெயா் கைத்தொலைபேசி இலக்கம் அலுவலக தொலைபேசி இலக்கம்
1 யா/கோப்பாய் கிறிஸ்தவக் கல்லூரி Mr.R.Velalagan 077 606 2800 021 223 0040
2 யா/உரும்பிராய் இந்துக் கல்லூாி Mr.A.Arunanthisivam 077 614 6348 021 223 0729
3 யா/புத்தூா் சோமஸ்கந்தா கல்லூரி Mr.S.elango 077 792 9315 021 205 8828
4 யா/இடைக்காடு மகாவித்தியாலயம் Mr.Vaheesan 077 654 4666 021 205 8380
5 யா/அச்சுவேலி மத்திய கல்லூரி Mr.S.Thiriharan 077 614 2597 021 205 8323
6 யா/அச்சவேலி புனித திரேசா மகளீர் கல்லூரி Rev.MariaJevanthy 077 808 1172 021 205 8510
7 யா/அத்தியாா் இந்துக் கல்லூரி Mr.K.Ravichandran 077 174 3517 021 223 0499
8 யா/அச்சவேலி சரஸ்வதி வித்தியாலயம் Mr.S.Murugasothy 077 621 4576 021 205 8687
9 யா/ஆவரங்கால் மகாஜன வித்தியாலயம் Mr.K.Vijayathevan 077 139 3632 021 321 4857
10 யா/ஆவரங்கால் நடராஜ ராமலிங்க வித்தியாலயம் Mr.S.sathiyavarathan 077 982 5051 021 205 8080
11 யா/புத்தகலட்டி விஸ்னு வித்தியாலயம் Mr.Senthilvadivel 077 978 9464 021 492 1504
12 யா/வாதரவத்தை விக்கினேஸ்வரா வித்தியாலயம் Mr.J.A.thavanayagam 077 609 8538 021 320 2508
13 யா/அச்செழு சைவப் பிரசாக வித்தியாலயம் Mr.S.Mohanarajan 077 918 9411 021 321 7439
14 யா/கோப்பாய் மகா வித்தியாலயம் Mr.S.gnapiragasam 077 479 0540 021 223 0325
15 யா/கோப்பாய் சரவனபவனாந்த வித்தியாலயம் Mr.K.Anandaraja 077 674 6733 021 223 1103
16 யா/உரும்பிராய் சைவத் தமிழ் வித்தியாலயம் Mr.K.Thavaseelan 077 257 1387 021 223 0711
17 யா/ஊரெழு கனேசா வித்தியாலயம் Mr.AntonPremdas 077 958 3538 021 205 4701
18 யா/பத்தமேனி ரத்தினேஸ்வரி வித்தியாலயம் Mr.K.Ravichandran 077 451 5964 021 790 1771
19 யா/சிறுப்பிட்டி இந்து தமிழ் கலவன் பாடசாலை Mr.T.Yuges 077 469 6917 -
20 J/Neervely C.C.T.M School Mr.Raveendranathan 077 949 6985 -
21 யா/கரந்தன் ராமுப் பிள்ளை வித்தியாலயம் Mrs.S.Vaheesan 077 531 4258 021 205 4581
22 யா/ கோப்பாய் நாவலர் வித்தியாலயம் Mr.K.Tharmajeelan 071 833 4405 -
23 யா/உரும்பிராய் சந்திரோதயா வித்தியாலயம் Miss.P.Vasuki 077 982 4284 -
24 J/NeervelyR.C.T.M.School Mr.S.Tharmaratnam 077 469 4384 021 321 1352
25 யா/தோப்பு அருணந்தி வித்தியாலயம் Mr.N.Rajawarothayam 077 605 7836 -
26 யா/கதிாிப்பாய் சுப்பிரமணிய வித்தியாலயம் Mr.T.Thirukumaran 077 662 1001 -
27 J/Puyttut M.M.T.M School Mr.P.Warathakulasingam 077 802 9868 -
28 J/navatkiriG.T.M.School Mr.T.Rathakrishnamoorthy 077 902 4302 -
29 யா/புத்தூா் பன்சசேக வித்தியாலயம் Mrs.S.kanesanathan 077 990 5795 -
30 J/SirupiddyH.T.M.School Mr.T.Jeyathevan 077 353 0559 -
31 J.Achchelu M.M.T.M School Mr.K.Kugathasan  077 843 5356 -
32 J/Neervely South H.T.M School Mr.M.Sivanathan 071 866 5333 -
33 J/kopay North R.C.School Mrs.P.Jeyaratnarajah 077 404 8891 -
34 J/Kopay south R.C School Mrs.K.Ashokkumar 077 996 4652 -
35 J/Irupalai C.C.T.M school Mr.A.Balachandran 072 919 8499 -
36 யா/கோப்பாய் கந்தவேல்   வித்தியாலயம் Mr.S.Vivekananthan 077 711 1870 -
37 யா/புத்தூா் ஆரம்பப் பாடசாலை Mr.R.Kokularagavan 077 755 2869 -
38 J/Urumpirai R.C school Mr.K.kenathmerin 077 601 1134 021 321 6481
39 யா/அச்சுவேலி  ஆரம்பப் பாடசாலைl Mr.Kunaseelan 077 949 1050 021 205 8514
40 J/Valalai A.M.T.M school Mr.K.Raveendran 077 817 1692 -

 

 

 

News & Events

01
ஜன2020
2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு தேசியக் கொடியேற்றல்...

30
டிச2019
சூாிய கிரகணம்-2019

சூாிய கிரகணம்-2019

2019.12.26 வியாழக்கிழமை சூாிய கிரகணம் பாா்ப்பதற்கான மாணவா்களை தொிவு...

13
டிச2019
கைப்பணி பொருட்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டம்-2019

கைப்பணி பொருட்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டம்-2019

"முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்போம்"முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்போம் எனும் தொனிப்பொருளில் அச்சுவேலி தெற்கு...

12
டிச2019
நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

கோப்பாய் தெற்கு கிராம அலுவலர் J/260 பிரிவில் அமைந்துள்ள...

12
டிச2019
Hardware Training-2019

Hardware Training-2019

அலுவலக உத்தியோகத்தர்களுக்கான கணனி வன்பொருள் தொடர்பான பயிற்சி வகுப்புகள் ...

12
டிச2019
இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

''எதிர்காலத்தை நோக்கிய பயணம்'' எனும் தொனிப்பொருளில் இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல்...

18
நவ2019
First aid-2019

First aid-2019

மாவட்ட செயலகத்கின் அனர்த்த முகாமைத்துவ அலகினால் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டு...

08
நவ2019
சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

இன்று தையல் இயந்திரம் திருத்தல் பயிற்சி நெறியில் பங்கு...

08
நவ2019
விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019 இன்று (2019.11.05)...

01
நவ2019
அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019 பிரதேச...

01
நவ2019
தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

அச்சுவேலி மேற்கு கிராம அபிவிருத்தி மண்டபத்தில் ஆவரங்கால் சமுர்த்தி...

01
நவ2019
உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

யா/அத்தியார் இந்துக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு "உலக விஞ்ஞான தினத்தை" முன்னிட்டு...

01
நவ2019
சிறுவா் தினம் - 2019

சிறுவா் தினம் - 2019

கோப்பாய் பிரதேச செயலக சிறுவர் சபா நடாத்தும் சர்வதேச...

14
அக்2019
Mobile Phone Repairing Training(Basic)

Mobile Phone Repairing Training(Basic)

  Mobile Phone Repairing Training(Basic ) contucted...

14
அக்2019
PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

  விதாதா வள நிலையத்தினால் கோப்பாய் பிரதேச செயலகத்தில்...

14
அக்2019
நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

எமது பிரதேச செயலக நவராத்திாி பூஜையும் வாணிவிழா நிகழ்வின் கலைநிகழ்வுகளின்...

11
அக்2019
பண்பாட்டுப்பெருவிழா-2019

பண்பாட்டுப்பெருவிழா-2019

  வடக்குமாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம் மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

01
ஜன2020
2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு தேசியக் கொடியேற்றல்...

30
டிச2019
சூாிய கிரகணம்-2019

சூாிய கிரகணம்-2019

2019.12.26 வியாழக்கிழமை சூாிய கிரகணம் பாா்ப்பதற்கான மாணவா்களை தொிவு...

13
டிச2019
கைப்பணி பொருட்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டம்-2019

கைப்பணி பொருட்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டம்-2019

"முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்போம்"முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்போம் எனும் தொனிப்பொருளில் அச்சுவேலி தெற்கு...

12
டிச2019
நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

கோப்பாய் தெற்கு கிராம அலுவலர் J/260 பிரிவில் அமைந்துள்ள...

12
டிச2019
Hardware Training-2019

Hardware Training-2019

அலுவலக உத்தியோகத்தர்களுக்கான கணனி வன்பொருள் தொடர்பான பயிற்சி வகுப்புகள் ...

12
டிச2019
இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

''எதிர்காலத்தை நோக்கிய பயணம்'' எனும் தொனிப்பொருளில் இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல்...

18
நவ2019
First aid-2019

First aid-2019

மாவட்ட செயலகத்கின் அனர்த்த முகாமைத்துவ அலகினால் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டு...

08
நவ2019
சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

இன்று தையல் இயந்திரம் திருத்தல் பயிற்சி நெறியில் பங்கு...

08
நவ2019
விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019 இன்று (2019.11.05)...

01
நவ2019
அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019 பிரதேச...

01
நவ2019
தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

அச்சுவேலி மேற்கு கிராம அபிவிருத்தி மண்டபத்தில் ஆவரங்கால் சமுர்த்தி...

01
நவ2019
உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

யா/அத்தியார் இந்துக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு "உலக விஞ்ஞான தினத்தை" முன்னிட்டு...

01
நவ2019
சிறுவா் தினம் - 2019

சிறுவா் தினம் - 2019

கோப்பாய் பிரதேச செயலக சிறுவர் சபா நடாத்தும் சர்வதேச...

14
அக்2019
Mobile Phone Repairing Training(Basic)

Mobile Phone Repairing Training(Basic)

  Mobile Phone Repairing Training(Basic ) contucted...

14
அக்2019
PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

  விதாதா வள நிலையத்தினால் கோப்பாய் பிரதேச செயலகத்தில்...

14
அக்2019
நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

எமது பிரதேச செயலக நவராத்திாி பூஜையும் வாணிவிழா நிகழ்வின் கலைநிகழ்வுகளின்...

Scroll To Top