தொலைபேசி இலக்கம்
இல பாடசாலையின் பெயர் அதிபாின் பெயா் கைத்தொலைபேசி இலக்கம் அலுவலக தொலைபேசி இலக்கம்
1 யா/கோப்பாய் கிறிஸ்தவக் கல்லூரி Mr.R.Velalagan 077 606 2800 021 223 0040
2 யா/உரும்பிராய் இந்துக் கல்லூாி Mr.A.Arunanthisivam 077 614 6348 021 223 0729
3 யா/புத்தூா் சோமஸ்கந்தா கல்லூரி Mr.S.elango 077 792 9315 021 205 8828
4 யா/இடைக்காடு மகாவித்தியாலயம் Mr.Vaheesan 077 654 4666 021 205 8380
5 யா/அச்சுவேலி மத்திய கல்லூரி Mr.S.Thiriharan 077 614 2597 021 205 8323
6 யா/அச்சவேலி புனித திரேசா மகளீர் கல்லூரி Rev.MariaJevanthy 077 808 1172 021 205 8510
7 யா/அத்தியாா் இந்துக் கல்லூரி Mr.K.Ravichandran 077 174 3517 021 223 0499
8 யா/அச்சவேலி சரஸ்வதி வித்தியாலயம் Mr.S.Murugasothy 077 621 4576 021 205 8687
9 யா/ஆவரங்கால் மகாஜன வித்தியாலயம் Mr.K.Vijayathevan 077 139 3632 021 321 4857
10 யா/ஆவரங்கால் நடராஜ ராமலிங்க வித்தியாலயம் Mr.S.sathiyavarathan 077 982 5051 021 205 8080
11 யா/புத்தகலட்டி விஸ்னு வித்தியாலயம் Mr.Senthilvadivel 077 978 9464 021 492 1504
12 யா/வாதரவத்தை விக்கினேஸ்வரா வித்தியாலயம் Mr.J.A.thavanayagam 077 609 8538 021 320 2508
13 யா/அச்செழு சைவப் பிரசாக வித்தியாலயம் Mr.S.Mohanarajan 077 918 9411 021 321 7439
14 யா/கோப்பாய் மகா வித்தியாலயம் Mr.S.gnapiragasam 077 479 0540 021 223 0325
15 யா/கோப்பாய் சரவனபவனாந்த வித்தியாலயம் Mr.K.Anandaraja 077 674 6733 021 223 1103
16 யா/உரும்பிராய் சைவத் தமிழ் வித்தியாலயம் Mr.K.Thavaseelan 077 257 1387 021 223 0711
17 யா/ஊரெழு கனேசா வித்தியாலயம் Mr.AntonPremdas 077 958 3538 021 205 4701
18 யா/பத்தமேனி ரத்தினேஸ்வரி வித்தியாலயம் Mr.K.Ravichandran 077 451 5964 021 790 1771
19 யா/சிறுப்பிட்டி இந்து தமிழ் கலவன் பாடசாலை Mr.T.Yuges 077 469 6917 -
20 J/Neervely C.C.T.M School Mr.Raveendranathan 077 949 6985 -
21 யா/கரந்தன் ராமுப் பிள்ளை வித்தியாலயம் Mrs.S.Vaheesan 077 531 4258 021 205 4581
22 யா/ கோப்பாய் நாவலர் வித்தியாலயம் Mr.K.Tharmajeelan 071 833 4405 -
23 யா/உரும்பிராய் சந்திரோதயா வித்தியாலயம் Miss.P.Vasuki 077 982 4284 -
24 J/NeervelyR.C.T.M.School Mr.S.Tharmaratnam 077 469 4384 021 321 1352
25 யா/தோப்பு அருணந்தி வித்தியாலயம் Mr.N.Rajawarothayam 077 605 7836 -
26 யா/கதிாிப்பாய் சுப்பிரமணிய வித்தியாலயம் Mr.T.Thirukumaran 077 662 1001 -
27 J/Puyttut M.M.T.M School Mr.P.Warathakulasingam 077 802 9868 -
28 J/navatkiriG.T.M.School Mr.T.Rathakrishnamoorthy 077 902 4302 -
29 யா/புத்தூா் பன்சசேக வித்தியாலயம் Mrs.S.kanesanathan 077 990 5795 -
30 J/SirupiddyH.T.M.School Mr.T.Jeyathevan 077 353 0559 -
31 J.Achchelu M.M.T.M School Mr.K.Kugathasan  077 843 5356 -
32 J/Neervely South H.T.M School Mr.M.Sivanathan 071 866 5333 -
33 J/kopay North R.C.School Mrs.P.Jeyaratnarajah 077 404 8891 -
34 J/Kopay south R.C School Mrs.K.Ashokkumar 077 996 4652 -
35 J/Irupalai C.C.T.M school Mr.A.Balachandran 072 919 8499 -
36 யா/கோப்பாய் கந்தவேல்   வித்தியாலயம் Mr.S.Vivekananthan 077 711 1870 -
37 யா/புத்தூா் ஆரம்பப் பாடசாலை Mr.R.Kokularagavan 077 755 2869 -
38 J/Urumpirai R.C school Mr.K.kenathmerin 077 601 1134 021 321 6481
39 யா/அச்சுவேலி  ஆரம்பப் பாடசாலைl Mr.Kunaseelan 077 949 1050 021 205 8514
40 J/Valalai A.M.T.M school Mr.K.Raveendran 077 817 1692 -

 

 

 

News & Events

08
அக்2020
பதிவு செய்யப்பட்ட கழகங்களிற்கிடையிலான விளையாட்டு விழா - 2020

பதிவு செய்யப்பட்ட கழகங்களிற்கிடையிலான விளையாட்டு விழா - 2020

எமது பிரதேச செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் 06.10.2020 செவ்வாய்க்கிழமை...

08
அக்2020
கௌரவ அமைச்சர் விஜயம்

கௌரவ அமைச்சர் விஜயம்

தென்னை, கித்துல், பனை மற்றும் இறப்பர் செய்கை மேம்பாடு தென்னை,...

09
செப்2020
தொழிலற்ற பட்டதாரிகளுக்கு தொழில் வழங்குவதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டம்

தொழிலற்ற பட்டதாரிகளுக்கு தொழில் வழங்குவதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டம்

தொழிலற்ற பட்டதாரிகளுக்கு தொழில் வழங்குவதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டம் என்ற வேலைத்திட்டத்தின்...

08
ஜூலை2020
காசோலை வழங்கும் நிகழ்வு

காசோலை வழங்கும் நிகழ்வு

Deaf Link நிறுவனத்தினால் மாற்றுவலுவிழந்தோருக்கான, கிராமமட்ட சுயஉதவிக்குழுக்களுக்கான, சுயதொழில்...

12
ஜூன்2020
உலக சுற்றாடல் தினம்-2020

உலக சுற்றாடல் தினம்-2020

உலக சுற்றாடல் தினத்தை முன்னிட்டு யூன்-08 ஆம் திகதி...

03
ஜூன்2020
The second phase of payments of Rs.5000

The second phase of payments of Rs.5000

  The second phase of payments of...

13
பிப்2020
பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டி

பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டி

பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டியில் வெற்றி...

05
பிப்2020
72 வது சுதந்திர தினம்- 2020

72 வது சுதந்திர தினம்- 2020

72 வது சுதந்திர தினம் 2020.02.04  ம் திகதி...

27
ஜன2020
வருடாந்த ஒன்றுகூடல்-2019

வருடாந்த ஒன்றுகூடல்-2019

ஊழியா் நலன்புரிச்சங்கத்தினால் நடாத்தப்படும் வருடாந்த ஒன்றுகூடல் நிகழ்வு 2020.01.18...

20
ஜன2020
பொங்கல் விழா - 2020

பொங்கல் விழா - 2020

இன்று (2020.01.16) எமது பிரதேச செயலகத்தில் தைப்பொங்கல் நிகழ்வு...

01
ஜன2020
2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு தேசியக் கொடியேற்றல்...

30
டிச2019
சூாிய கிரகணம்-2019

சூாிய கிரகணம்-2019

2019.12.26 வியாழக்கிழமை சூாிய கிரகணம் பாா்ப்பதற்கான மாணவா்களை தொிவு...

13
டிச2019
கைப்பணி பொருட்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டம்-2019

கைப்பணி பொருட்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டம்-2019

"முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்போம்"முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்போம் எனும் தொனிப்பொருளில் அச்சுவேலி தெற்கு...

12
டிச2019
நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

கோப்பாய் தெற்கு கிராம அலுவலர் J/260 பிரிவில் அமைந்துள்ள...

12
டிச2019
Hardware Training-2019

Hardware Training-2019

அலுவலக உத்தியோகத்தர்களுக்கான கணனி வன்பொருள் தொடர்பான பயிற்சி வகுப்புகள் ...

12
டிச2019
இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

''எதிர்காலத்தை நோக்கிய பயணம்'' எனும் தொனிப்பொருளில் இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல்...

18
நவ2019
First aid-2019

First aid-2019

மாவட்ட செயலகத்கின் அனர்த்த முகாமைத்துவ அலகினால் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டு...

08
நவ2019
சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

இன்று தையல் இயந்திரம் திருத்தல் பயிற்சி நெறியில் பங்கு...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

08
அக்2020
பதிவு செய்யப்பட்ட கழகங்களிற்கிடையிலான விளையாட்டு விழா - 2020

பதிவு செய்யப்பட்ட கழகங்களிற்கிடையிலான விளையாட்டு விழா - 2020

எமது பிரதேச செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில் 06.10.2020 செவ்வாய்க்கிழமை...

08
அக்2020
கௌரவ அமைச்சர் விஜயம்

கௌரவ அமைச்சர் விஜயம்

தென்னை, கித்துல், பனை மற்றும் இறப்பர் செய்கை மேம்பாடு தென்னை,...

09
செப்2020
தொழிலற்ற பட்டதாரிகளுக்கு தொழில் வழங்குவதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டம்

தொழிலற்ற பட்டதாரிகளுக்கு தொழில் வழங்குவதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டம்

தொழிலற்ற பட்டதாரிகளுக்கு தொழில் வழங்குவதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டம் என்ற வேலைத்திட்டத்தின்...

08
ஜூலை2020
காசோலை வழங்கும் நிகழ்வு

காசோலை வழங்கும் நிகழ்வு

Deaf Link நிறுவனத்தினால் மாற்றுவலுவிழந்தோருக்கான, கிராமமட்ட சுயஉதவிக்குழுக்களுக்கான, சுயதொழில்...

12
ஜூன்2020
உலக சுற்றாடல் தினம்-2020

உலக சுற்றாடல் தினம்-2020

உலக சுற்றாடல் தினத்தை முன்னிட்டு யூன்-08 ஆம் திகதி...

03
ஜூன்2020
The second phase of payments of Rs.5000

The second phase of payments of Rs.5000

  The second phase of payments of...

13
பிப்2020
பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டி

பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டி

பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு தொடர்பான குறுக்கு எழுத்து போட்டியில் வெற்றி...

05
பிப்2020
72 வது சுதந்திர தினம்- 2020

72 வது சுதந்திர தினம்- 2020

72 வது சுதந்திர தினம் 2020.02.04  ம் திகதி...

27
ஜன2020
வருடாந்த ஒன்றுகூடல்-2019

வருடாந்த ஒன்றுகூடல்-2019

ஊழியா் நலன்புரிச்சங்கத்தினால் நடாத்தப்படும் வருடாந்த ஒன்றுகூடல் நிகழ்வு 2020.01.18...

20
ஜன2020
பொங்கல் விழா - 2020

பொங்கல் விழா - 2020

இன்று (2020.01.16) எமது பிரதேச செயலகத்தில் தைப்பொங்கல் நிகழ்வு...

01
ஜன2020
2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆரம்ப நிகழ்வு தேசியக் கொடியேற்றல்...

30
டிச2019
சூாிய கிரகணம்-2019

சூாிய கிரகணம்-2019

2019.12.26 வியாழக்கிழமை சூாிய கிரகணம் பாா்ப்பதற்கான மாணவா்களை தொிவு...

13
டிச2019
கைப்பணி பொருட்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டம்-2019

கைப்பணி பொருட்களை உருவாக்கும் செயற்திட்டம்-2019

"முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்போம்"முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிப்போம் எனும் தொனிப்பொருளில் அச்சுவேலி தெற்கு...

12
டிச2019
நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

நவீன கைத்தறி இயந்திரங்களின் தொழிற்பாட்டு ஆரம்ப நிகழ்வு

கோப்பாய் தெற்கு கிராம அலுவலர் J/260 பிரிவில் அமைந்துள்ள...

12
டிச2019
Hardware Training-2019

Hardware Training-2019

அலுவலக உத்தியோகத்தர்களுக்கான கணனி வன்பொருள் தொடர்பான பயிற்சி வகுப்புகள் ...

12
டிச2019
இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2019

''எதிர்காலத்தை நோக்கிய பயணம்'' எனும் தொனிப்பொருளில் இளைஞர்களுக்கான வலுவூட்டல்...

Scroll To Top