தொலைபேசி இலக்கம்
இல பாடசாலையின் பெயர் அதிபாின் பெயா் கைத்தொலைபேசி இலக்கம் அலுவலக தொலைபேசி இலக்கம்
1 யா/கோப்பாய் கிறிஸ்தவக் கல்லூரி Mr.R.Velalagan 077 606 2800 021 223 0040
2 யா/உரும்பிராய் இந்துக் கல்லூாி Mr.A.Arunanthisivam 077 614 6348 021 223 0729
3 யா/புத்தூா் சோமஸ்கந்தா கல்லூரி Mr.S.elango 077 792 9315 021 205 8828
4 யா/இடைக்காடு மகாவித்தியாலயம் Mr.Vaheesan 077 654 4666 021 205 8380
5 யா/அச்சுவேலி மத்திய கல்லூரி Mr.S.Thiriharan 077 614 2597 021 205 8323
6 யா/அச்சவேலி புனித திரேசா மகளீர் கல்லூரி Rev.MariaJevanthy 077 808 1172 021 205 8510
7 யா/அத்தியாா் இந்துக் கல்லூரி Mr.K.Ravichandran 077 174 3517 021 223 0499
8 யா/அச்சவேலி சரஸ்வதி வித்தியாலயம் Mr.S.Murugasothy 077 621 4576 021 205 8687
9 யா/ஆவரங்கால் மகாஜன வித்தியாலயம் Mr.K.Vijayathevan 077 139 3632 021 321 4857
10 யா/ஆவரங்கால் நடராஜ ராமலிங்க வித்தியாலயம் Mr.S.sathiyavarathan 077 982 5051 021 205 8080
11 யா/புத்தகலட்டி விஸ்னு வித்தியாலயம் Mr.Senthilvadivel 077 978 9464 021 492 1504
12 யா/வாதரவத்தை விக்கினேஸ்வரா வித்தியாலயம் Mr.J.A.thavanayagam 077 609 8538 021 320 2508
13 யா/அச்செழு சைவப் பிரசாக வித்தியாலயம் Mr.S.Mohanarajan 077 918 9411 021 321 7439
14 யா/கோப்பாய் மகா வித்தியாலயம் Mr.S.gnapiragasam 077 479 0540 021 223 0325
15 யா/கோப்பாய் சரவனபவனாந்த வித்தியாலயம் Mr.K.Anandaraja 077 674 6733 021 223 1103
16 யா/உரும்பிராய் சைவத் தமிழ் வித்தியாலயம் Mr.K.Thavaseelan 077 257 1387 021 223 0711
17 யா/ஊரெழு கனேசா வித்தியாலயம் Mr.AntonPremdas 077 958 3538 021 205 4701
18 யா/பத்தமேனி ரத்தினேஸ்வரி வித்தியாலயம் Mr.K.Ravichandran 077 451 5964 021 790 1771
19 யா/சிறுப்பிட்டி இந்து தமிழ் கலவன் பாடசாலை Mr.T.Yuges 077 469 6917 -
20 J/Neervely C.C.T.M School Mr.Raveendranathan 077 949 6985 -
21 யா/கரந்தன் ராமுப் பிள்ளை வித்தியாலயம் Mrs.S.Vaheesan 077 531 4258 021 205 4581
22 யா/ கோப்பாய் நாவலர் வித்தியாலயம் Mr.K.Tharmajeelan 071 833 4405 -
23 யா/உரும்பிராய் சந்திரோதயா வித்தியாலயம் Miss.P.Vasuki 077 982 4284 -
24 J/NeervelyR.C.T.M.School Mr.S.Tharmaratnam 077 469 4384 021 321 1352
25 யா/தோப்பு அருணந்தி வித்தியாலயம் Mr.N.Rajawarothayam 077 605 7836 -
26 யா/கதிாிப்பாய் சுப்பிரமணிய வித்தியாலயம் Mr.T.Thirukumaran 077 662 1001 -
27 J/Puyttut M.M.T.M School Mr.P.Warathakulasingam 077 802 9868 -
28 J/navatkiriG.T.M.School Mr.T.Rathakrishnamoorthy 077 902 4302 -
29 யா/புத்தூா் பன்சசேக வித்தியாலயம் Mrs.S.kanesanathan 077 990 5795 -
30 J/SirupiddyH.T.M.School Mr.T.Jeyathevan 077 353 0559 -
31 J.Achchelu M.M.T.M School Mr.K.Kugathasan  077 843 5356 -
32 J/Neervely South H.T.M School Mr.M.Sivanathan 071 866 5333 -
33 J/kopay North R.C.School Mrs.P.Jeyaratnarajah 077 404 8891 -
34 J/Kopay south R.C School Mrs.K.Ashokkumar 077 996 4652 -
35 J/Irupalai C.C.T.M school Mr.A.Balachandran 072 919 8499 -
36 யா/கோப்பாய் கந்தவேல்   வித்தியாலயம் Mr.S.Vivekananthan 077 711 1870 -
37 யா/புத்தூா் ஆரம்பப் பாடசாலை Mr.R.Kokularagavan 077 755 2869 -
38 J/Urumpirai R.C school Mr.K.kenathmerin 077 601 1134 021 321 6481
39 யா/அச்சுவேலி  ஆரம்பப் பாடசாலைl Mr.Kunaseelan 077 949 1050 021 205 8514
40 J/Valalai A.M.T.M school Mr.K.Raveendran 077 817 1692 -

 

 

 

News & Events

18
நவ2019
First aid-2019

First aid-2019

மாவட்ட செயலகத்கின் அனர்த்த முகாமைத்துவ அலகினால் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டு...

08
நவ2019
சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

இன்று தையல் இயந்திரம் திருத்தல் பயிற்சி நெறியில் பங்கு...

08
நவ2019
விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019 இன்று (2019.11.05)...

01
நவ2019
அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019 பிரதேச...

01
நவ2019
தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

அச்சுவேலி மேற்கு கிராம அபிவிருத்தி மண்டபத்தில் ஆவரங்கால் சமுர்த்தி...

01
நவ2019
உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

யா/அத்தியார் இந்துக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு "உலக விஞ்ஞான தினத்தை" முன்னிட்டு...

01
நவ2019
சிறுவா் தினம் - 2019

சிறுவா் தினம் - 2019

கோப்பாய் பிரதேச செயலக சிறுவர் சபா நடாத்தும் சர்வதேச...

14
அக்2019
Mobile Phone Repairing Training(Basic)

Mobile Phone Repairing Training(Basic)

  Mobile Phone Repairing Training(Basic ) contucted...

14
அக்2019
PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

  விதாதா வள நிலையத்தினால் கோப்பாய் பிரதேச செயலகத்தில்...

14
அக்2019
நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

எமது பிரதேச செயலக நவராத்திாி பூஜையும் வாணிவிழா நிகழ்வின் கலைநிகழ்வுகளின்...

11
அக்2019
பண்பாட்டுப்பெருவிழா-2019

பண்பாட்டுப்பெருவிழா-2019

  வடக்குமாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம் மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்...

11
அக்2019
முதியோா் தின நிகழ்வுகள் - 2019

முதியோா் தின நிகழ்வுகள் - 2019

இன்று (2019.10.01) முதியோா் தின நிகழ்வுகள் எமது பிரதேச...

11
அக்2019
மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை அலுவலா்களின் களவிஜயம்

மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை அலுவலா்களின் களவிஜயம்

இன்று (2019.09.19) எமது பிரதேச செயலகத்திற்கு மத்திய சுற்றாடல்...

11
அக்2019
பொக்கணை கிராமம்

பொக்கணை கிராமம்

”செமட்ட செவண” தேசிய வீடமைப்பு வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் யாழ்...

08
ஆக2019
நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம்

நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம்

காலை 9.00 மணிக்கு பிரதேச செயலக மாநாட்டு மண்டபத்தில்...

02
ஆக2019
Fairwel -2019

Fairwel -2019

The Divisional Secretary presided the fairwel party...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

18
நவ2019
First aid-2019

First aid-2019

மாவட்ட செயலகத்கின் அனர்த்த முகாமைத்துவ அலகினால் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டு...

08
நவ2019
சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு-2019

இன்று தையல் இயந்திரம் திருத்தல் பயிற்சி நெறியில் பங்கு...

08
நவ2019
விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019

விசேட தேவையுடையோர் தின விழா - 2019 இன்று (2019.11.05)...

01
நவ2019
அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019

அறநெறிப் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தேசிய ஆக்கத்திறன் போட்டி -2019 பிரதேச...

01
நவ2019
தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

தேவைப்பாட்டின் மீதான பயிற்சி நெறி-2019

அச்சுவேலி மேற்கு கிராம அபிவிருத்தி மண்டபத்தில் ஆவரங்கால் சமுர்த்தி...

01
நவ2019
உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

உலக விஞ்ஞான தினம்-2019

யா/அத்தியார் இந்துக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு "உலக விஞ்ஞான தினத்தை" முன்னிட்டு...

01
நவ2019
சிறுவா் தினம் - 2019

சிறுவா் தினம் - 2019

கோப்பாய் பிரதேச செயலக சிறுவர் சபா நடாத்தும் சர்வதேச...

14
அக்2019
Mobile Phone Repairing Training(Basic)

Mobile Phone Repairing Training(Basic)

  Mobile Phone Repairing Training(Basic ) contucted...

14
அக்2019
PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

PHOTO SHOP (அடிப்படை அறிவு ) பயிற்சி

  விதாதா வள நிலையத்தினால் கோப்பாய் பிரதேச செயலகத்தில்...

14
அக்2019
நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

நவராத்திாி பூஜை நிகழ்வுகள் - 2019

எமது பிரதேச செயலக நவராத்திாி பூஜையும் வாணிவிழா நிகழ்வின் கலைநிகழ்வுகளின்...

11
அக்2019
பண்பாட்டுப்பெருவிழா-2019

பண்பாட்டுப்பெருவிழா-2019

  வடக்குமாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம் மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்...

11
அக்2019
முதியோா் தின நிகழ்வுகள் - 2019

முதியோா் தின நிகழ்வுகள் - 2019

இன்று (2019.10.01) முதியோா் தின நிகழ்வுகள் எமது பிரதேச...

11
அக்2019
மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை அலுவலா்களின் களவிஜயம்

மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை அலுவலா்களின் களவிஜயம்

இன்று (2019.09.19) எமது பிரதேச செயலகத்திற்கு மத்திய சுற்றாடல்...

11
அக்2019
பொக்கணை கிராமம்

பொக்கணை கிராமம்

”செமட்ட செவண” தேசிய வீடமைப்பு வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் யாழ்...

Scroll To Top